Over TVR Keuringen

Het keuren van gereedschappen zoals elektrische apparaten, hijsmiddelen, trappen, tuinmachines, aanhangwagens (tot 3.500 kg), enz. is een noodzaak om de veiligheid van zowel uw werknemers als de werkomgeving te kunnen blijven garanderen.
Behalve de fabrikant die verantwoordelijk is voor de CE-markering, bent u als werkgever hiervoor verantwoordelijk.
Al het gereedschap binnen uw bedrijf moeten minimaal eenmaal per jaar gekeurd worden door een deskundige.
Dit is zelfs een eis die onder meer gesteld wordt door de ARBO wetgeving en door de verschillende NEN-normen.
Zij schrijven onder andere voor dat al het gereedschap periodiek gekeurd en/of gekalibreerd dient te worden.

TVR Keuringen keurmeester Toine van Rijen ondersteunt u als een gespecialiseerd inspecteur bij het keuren van uw gereedschappen.
Deze periodieke inspecties vinden gewoon plaats bij u in het bedrijf, zodat u geen gereedschap hoeft te missen en storingen van de werkzaamheden in het bedrijf tot een minimum kunnen worden beperkt. Het is bij TVR Keuringen zelfs mogelijk dat de keuring plaats vindt in de avonduren of op zaterdag als dat beter uitkomt.

Onder de keuring valt het inventariseren, registreren en inspecteren van uw arbeidsmiddelen. U ontvangt een complete administratie van de totale keuring van uw arbeidsmiddelen. Dit betreft alle benodigde documenten die aantoonbaar moeten zijn voor de certificering van uw bedrijf. Maar vooral ook om bij reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen door de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) aan te kunnen tonen dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan om “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan uw werknemers.

Tarieven

De tarieven voor keuringen al dan niet periodiek afgesproken hangen sterk af van wat de keuring in zal gaan houden.
Neem daarom geheel vrijblijvend contact op voor een prijsopgaaf.